Weer open: hoe en wat?

De kern van het advies betreft de wijze waarop reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten kan worden hervat vanaf 20 april, met uitzondering van kwetsbare groepen (70+ en/of onderliggend lijden).

Dit betekent dat mensen zonder symptomen van het corona- virus (COVID -19) WEL een afspraak kunnen maken.

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38⁰C). Als u één of meer symptomen heeft, vragen wij u dit te melden en dan wordt de afspraak uitgesteld.

Als voorbeeld van de kwetsbare groepen wordt gegeven; Personen met kans op een ernstig beloop COVID-19. Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaar met:

  • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • Chronische hartaandoeningen;
  • Diabetes mellitus;
  • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3.