Verlenging alleen spoedeisende hulp

Advies om niet-spoedeisende mondzorg op te schorten

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot en met Pasen 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten(link is external).

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan: 

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn 
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen
  • Of een weloverwogen, individuele uitzondering kan worden toegepast, wordt door de tandartsen van onze praktijk nog overlegd