Adres: Bateweg 16a, 2481AN Woubrugge - Telefoon: 0172 519 277

Advies om niet-spoedeisende mondzorg op te schorten

Advies om niet-spoedeisende mondzorg op te schorten

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan: 

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn 
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen
  • Of een weloverwogen, individuele uitzondering kan worden toegepast, wordt door de tandartsen van onze praktijk nog overlegd