Adres: Bateweg 16a, 2481AN Woubrugge - Telefoon: 0172 519 277

Vrijwilligersproject bij Hussonshoek Woubrugge

 

Wij doen mee aan het vrijwilligersproject   "(h)Oud de mond gezond ".

De verzorgenden en verplegenden krijgen van onze collega Corinne Kremer een les over het belang van mondgezondheid en krijgen een interactieve presentatie over de uitvoering van de juiste handelingen. Met de opgedane kennis zijn zij in staat een op de cliënt afgestemde verzorging te bieden en is de drempel om iemands mond te verzorgen verlaagd. 

Helaas is de mondgezondheid van veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in ons land slecht. Hierdoor hebben cliënten vaak onnodig veel pijn, moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor hun gezondheid. Onderzoek toont aan dat ruim tweemaal zoveel mensen het verzorgen van de mond onaangenamer vindt dan het verzorgen van een doorligwond. Bovendien is er de veronderstelling dat de mond voor de gezondheid en de kwaliteit van leven geen rol speelt. Het heeft geen prioriteit of geen aandacht in de overvolle agenda van verzorgenden.

 

Tevens gaan we een samenwerking aan voor tandheelkundige zorg van de cliënten.